Over VGE Real Estate Management

Vanuit het vertrouwen dat Van Gool Elburg Vastgoedspecialisten al ruim 40 jaar geniet van een groot aantal loyale en waardevolle relaties, zijn wij VGE Real Estate Management gestart. Uitgangspunt is dat hoogwaardige service in combinatie met gezond koopmanschap de basis vormen.

De diensten van VGE Real Estate Management bestaan uit alle werkzaamheden die benodigd zijn bij het strategisch en operationeel management van commercieel vastgoed. Ieder object is uniek waarbij specifieke kennis en aandacht vereist is. Per object wordt een plan van aanpak opgesteld, passend bij het betreffende gebouw.

Dit plan van aanpak geeft een visie op de huidige situatie en die van de nabije toekomst. Hierbij worden markt- en technische ontwikkelingen nauwlettend gevolgd die van invloed kunnen zijn op de gebruikerswaarde van het vastgoed. Voor specifieke diensten wordt samenwerking gezocht met gespecialiseerde partners, waarbij VGE Real Estate Management altijd het eerste aanspreekpunt blijft.

Irina Rosier

Irina Rosier is als partner verbonden aan VGE Real Estate Management en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Na afronding van de studie Vastgoed & Makelaardij in Groningen (2005) is Irina haar werkzame carrière als Commercial Manager gestart op de Property Management afdeling van CBRE. In 2009 is Irina overgestapt naar Artona Asset Management (destijds een dochterbedrijf van Van Gool Elburg) en is hier als directeur bijna 4 jaar werkzaam geweest. 

Eind 2012 heeft Irina de overstap gemaakt naar G-Star om daar als vastgoed verantwoordelijke aan de slag te gaan. In 2014 werd Irina door Rituals gevraagd om als Real Estate Manager de grote expansieplannen van de organisatie verder vorm te geven en de bestaande portefeuille winkels en kantoren te beheren. Begin 2020 staat Irina als partner aan de basis van de oprichting en start van VGE Real Estate Management.

 

Hamza Boucharraba

Per 1 september treedt Hamza Boucharraba als partner toe bij VGE Real Estate Management. Hamza is na de studie Bouwtechnische Bedrijfskunde werkzaam geweest bij CBRE en Square Four. De afgelopen 5 jaar heeft Hamza binnen Square Four diverse portefeuilles beheerd. Mede vanwege een uitgebreide achtergrond in vastgoedmanagement en technisch beheer, neemt Hamza ruime ervaring en kennis mee. Hamza zal naast Irina Rosier verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken binnen VGE Real Estate Management. 

 

Onze diensten

Het dagelijks operationeel management bestaat uit de volgende onderdelen:

Commercieel management

 • Intensief persoonlijk contact met huurders en gebouweigenaar
 • Het voeren van contractbeheer (huurverlengingen / expiratiemanagement)
 • Managen van verhuuractiviteiten, waaronder het aansturen van een makelaarsteam
 • Leegstandsbeheer
 • Opstellen van periodieke rapportages

Technisch management

 • Dagelijks management
 • Uitvoering en aanbesteding gebouw onderhoud (planmatig en correctief)
 • Management van onderhoudscontracten
 • 24/7 storingsmelding
 • Opstellen van (meerjaren-) onderhoudsbegrotingen
 • Opstellen van periodieke rapportages

Financieel management

 • Verzorgen van huurfacturatie
 • Coördinatie incassoprocedure
 • Het voeren van de servicekosten administratie
 • Opstellen jaarlijkse servicekosten afrekening
 • Opstellen van periodieke rapportages

Van Gool Elburg  Vastgoedspecialisten

VGE Real Estate Management is een dochterbedrijf van Van Gool Elburg Vastgoedspecialisten B.V.

De partners van Van Gool Elburg zijn allen ook als partner verbonden aan VGE Real Estate Management en vormen samen met Irina Rosier de basis van de organisatie.