Persoonlijk contact

De kern van de organisatie bestaat uit een vast toegewijd team, waarbij persoonlijk contact met zowel huurders als gebouweigenaren één van de belangrijkste kernwaarden is.

Valley

RJB Group en VGE Real Estate Management B.V. hebben de management overeenkomst voor het gebouw Valley ondertekend. VGE Real Estate Management wordt hiermee verantwoordelijk voor het commercieel,  technisch en financieel management van Valley, waarbij voor het technisch en financieel management een samenwerking met Square Four B.V. is aangegaan. 

Onze diensten

De diensten van VGE Real Estate Management bestaan uit alle werkzaamheden die benodigd zijn bij het strategisch en operationeel management van commercieel vastgoed.

“Ieder object is uniek waarbij specifieke kennis en aandacht vereist is. “

Per object wordt een plan van aanpak opgesteld, passend bij het betreffende gebouw. Dit plan van aanpak geeft een visie op de huidige situatie en die van de nabije toekomst.